• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

แหล่งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ คือ การขยายสินเชื่อและการตั้งเงื่อนไขการชำระเงินอย่างเหมาะสม โดยการการระบุ การนับปริมาณ และการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการตัดสินใจทางธุรกิจและให้ขอบเขตการแข่งขันแก่องค์กรของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านสินเชื่อการค้าได้ที่นี่

 
 

All Resources

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด