• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (โอทีเอส)

ปัจจุบัน ข้อกำหนดดันส์ นัมเบอร์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นดันส์ รีจิสเตอร์™ของดีแอนด์บี ระบบนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ ตลอดจนดึงดูดความสนใจจากตลาดทั่วโลกมายังฐานข้อมูลโลกของดีแอนด์บี สำหรับรายละเอียด คลิ๊ก ออนไลน์ทรัสต์โซลูชัน หรือ สืบค้นหุ้นส่วนทางธุรกิจทั่วโลกของท่าน

 

ดันส์ นัมเบอร์® เป็นตัวกำหนดกระบวนการคุณภาพที่ได้รับสิทธิบัตรดันส์ไรท์™ ของดีแอนด์บี

เมื่อได้รับการตั้งขึ้นแล้ว ดันส์ นัมเบอร์® จะไม่นำถูกมาใช้ใหม่หรือตั้งให้ธุรกิจอื่นๆ ซ้ำกันอีก เนื่องจากเป็นระบบที่มีการนำไปใช้โดยองค์กรกำหนดมาตรฐานที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในโลก ดันส์ นัมเบอร์® จึงได้รับการยอมรับ แนะนำ และ/หรือกำหนดโดยองค์กรทางการค้าอุตสาหกรรมโลกมากกว่า 200 องค์กร ครอบคลุมองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา