• (662) 657-3939
  • TH | EN
  • OUR DATA INSIGHT
 

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของท่านในเชิงรุก

หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีต้นทุนสูงด้วยวิธีการออนไลน์ของดีแอนด์บีที่ชื่อตัวจัดการความเสี่ยงของผู้ขาย ที่จะให้การรับรอง ควบคุม และวิเคราะห์ผู้ขายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลการค้าโลกเพื่อลดความเสี่ยง และปรับแก้วิธีการของท่านด้วยเกณฑ์เพิ่มเติมที่มีความยืดหยุ่น ดังต่อไปนี้ลองดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดของดีแอน์บีกับศูนย์สั่งซื้อของข้าพเจ้า


Watch Interview

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • คาดการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ด้วยค่าคะแนนความล้มเหลวของผู้ขายที่พยากรณ์ไว้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของดีแอนด์บี
  • ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข่าว ธุรกิจ และภัยธรรมชาติด้วยตัวชี้วัดเหตุการณ์พิเศษ
  • ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของผู้ขายด้วยความหลากหลายที่ครอบคลุมและข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • เร่งรัดการจดทะเบียนผู้ขายและการดำเนินการด้วยช่องทางการออกใบรับรองที่ปรับแก้ไขได้
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง
 

ผู้จัดการความเสี่ยงผู้ขาย - รับรอง ควบคุม วิเคราะห์ผู้ขาย และลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของท่าน


หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานด้วยข้อมูลคุณภาพเยี่ยม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีวัสดุ บริการ และหุ้นส่วนที่จะดำเนินการได้ เอามาซึ่งข้อมูลเชิงลึกของผู้ขาย ได้แก่ ประชากร การเงิน การเชื่อมโยงเครือข่ายของบริษัท สถานะการปฏิบัติตามรัฐบาลและอุตสาหกรรม และการจำแนกประเภทความหลากหลาย การสมัครสมาชิกหลักรวมถึงการเข้าถึงบันทึกผู้ขายกว่า 225 ล้านร่ายที่มีถึง 250 จุดข้อมูล ความสามารถในการสืบค้น/การค้นหา และอื่นๆ อีก

ตอนนี้กับการพยากรณ์และการวิเคราะห์ใหม่

ตัวพยากรณ์การขาดทุนรวมของดีแอนด์บีใช้ข่าวกรองความเสี่ยงได้ดีกว่าเพื่อจะระบุบริษัทที่มีความเสี่ยงมากและบริษัทปลอม รวมทั้งพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้ขอสินเชื่อหรือลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ ไม่ว่าจะโดยการไม่สามารถเองหรือมีเจตนาที่จะกระทำผิดอยู่แล้ว การจัดลำดับสถานะของดีแอนด์บีใช้การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของดีแอนด์บีเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดความเสี่ยงทางของธุรกิจที่คาดหวังในอนาคตได้ดีที่สุด โดยให้การประเมินที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจดังกล่าวหรือไม่ ตัวพยากรณ์การกระทำผิดของดีแอนด์บีจะได้รับการพัฒนาแหล่งข้อมูลสำหรับพยากรณ์ใหม่เพื่อปรับแก้คำขอบเขตของการกระทำผิด เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าใหม่และการตัดสินใจเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่มีอยู่เดิม การจัดลำดับความเสี่ยงในการประเมินผู้ขาย (เอสอีอาร์) ใช้พยากรณ์ความน่าจะเป็นที่บริษัทจะได้รับการผ่อนปรนทางกฎหมายจากเจ้าหนี้หรือยุติการดำเนินการโดยไม่ต้องชำระเงินจำนวนเต็มแก่เจ้าหนี้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การจัดลำดับเอสอีอาร์ของดีแอนด์บีที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นจะช่วยให้มุมมองเกี่ยวกัลระดับความน่าเชื่อถือของข่าวกรองทางธุรกิจที่สำคัญที่มีอยู่ของผู้ขาย เพื่อประเมินความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างแม่นยำมากขึ้น ตัวชี้วัดเสถียรภาพของผู้ผลิต (เอสเอสไอ) เป็นตัวชี้วัดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของดีแอนด์บีสำหรับวัดเสถียรภาพทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น (90-120 วัน)


โทร. (662) 657-3939

 

Related Resources

See All

Related Products

See All